Mamy zdrowe nastawienie do pracy

Nasza agencja pośrednictwa pracy dla personelu medycznego dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantuje profesjonalne doradztwo i wsparcie kandydatom w procesie rekrutacji lub swoim przyszłym pracownikom tak, aby mogli optymalnie wykorzystać swoją wiedzę medyczną i społeczną.

Uwzględniamy każdą indywidualną sytuację i elastycznie dostosowujemy model pracy do możliwości czasowych personelu.

Firma Garant Medical pośredniczy w procesie rekrutacji lub zatrudnia pracowników do wykonywania czynności, z którą mogą się oni identyfikować i które dają im także możliwość rozwoju zawodowego.

Poszukujemy

  opiekunów i opiekunek osób starszych

 • egzaminowanych opiekunów i opiekunek osób starszych
 • pracowników ochrony zdrowia i pielęgniarek/pielęgniarzy
 • pomocników lub asystentów pielęgniarek i pielęgniarzy
 • asystentów operacyjno-technicznych (OTA)
 • położnych
 • wyspecjalizowanych pracowników medycznych – MFA (asystent(ka)) lekarza)
 • wyspecjalizowanych pracowników stomatologicznych
  (ZFA lub ZMFA)
 • techników medycznych
 • asystentek/asystentów medyczno-technicznych (MTA)
 • asystentek/asystentów medyczno-technicznych z zakresu radiologii (MTRA)
 • laboratoryjnych asystentek/asystentów medyczno-technicznych (MTLA)
 • asystentek/asystentów pogotowia ratowniczego
 • sanitariuszek/sanitariuszy pogotowia ratowniczego
 • lekarek/lekarzy pogotowia ratowniczego
 • lekarzy każdej specjalności

Jestelmy niezawodnym partnerem i oferujemy:

 • różne stanowiska pracy w renomowanych firmach
 • bardzo dobre wynagrodzenie na poziomie wyższym niż przeciętnie w branży
 • punktualne wypłacanie wynagrodzenia
 • uregulowany w układzie zbiorowym stosunek pracy na czas nieokreślony
 • miejsce pracy w pobliżu miejsca zamieszkania
 • elastyczne godziny pracy – na niepełny lub pełny etat
 • dodatki za pracę w nocy, niedziele, święta oraz nadgodziny
 • premie świąteczne i dodatek urlopowy
 • kontynuację wypłaty wynagrodzenia w razie choroby
 • możliwości dalszego kształcenia dla naszego stałego personelu
 • świetną atmosferę w pracy w profesjonalnym otoczeniu
 • szacunek i uznanie dla wykonywanej pracy
 • szansę na przejście do klienta
 • indywidualną opiekę ze strony zespołu GARANT.

Twoja aplikacja powinna zawiera?

 • list motywacyjny
 • CV w formacie tabelarycznym ze zdjęciem
 • świadectwa potwierdzające nabyte wykształcenie, dyplomy
 • certyfikaty kwalifikacji (np.: LG1-LG2)
 • w przypadku doświadczenia zawodowego ew. świadectwa pracy
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, np. świadectwa kursów w ramach kształcenia zawodowego
 • dokumenty potwierdzające zdobycie wykształcenia za granicą
  (np. dyplomy, świadectwa uzyskania wykształcenia zawodowego w języku niemieckim)
 • ew. uznanie dyplomu uzyskanego za granicą

Nasze oczekiwania

 • przyjazne, empatyczne i profesjonalne zachowanie
 • zaangażowanie i radość podczas pracy z ludźmi
 • niezawodność, duch zespołowy i wytrzymałość na obciążenia należą nieodłącznie do tej pracy

Każdy ma szansę

 • osoby pracujące zawodowo pragnące zmiany
 • początkujący pracownicy, którzy chcą zebrać doświadczenie
 • osoby, które chcą wrócić do zawodu
 • doświadczeni pracownicy, którzy chcą poszerzyć swoje doświadczenie

Często zadawane pytania

Podane obok odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wspomnianych tematów mają pomóc osobom poszukującym w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące je pytania w związku z procesem rekrutacji.

Jak dziala firma Garant Medical i kto jest moim pracodawcl?
Firma Garant Medical działa w sektorze bezpośredniego pośrednictwa pracy oraz pracy czasowej. W przypadku bezpośredniego pośrednictwa pracy pośredniczymy w Twoim procesie rekrutacji u przyszłego pracodawcy.

W przypadku pracy czasowej zostajesz pracownikiem Garant Personal i my jesteśmy Twoim pracodawcą. To my jesteśmy partnerem kontaktowym w przypadku pracy i wszystkich kwestii związanych z Twoją umową o pracę. Jedyną różnicą w porównaniu z innymi stosunkami pracy jest to, że Twoje miejsce pracy znajduje się na miejscu u naszych klientów.

Jakie modele czasu pracy funkcjonujl w firmie Garant Medical?
Zatrudnienie jest możliwe u nas we wszystkich modelach czasu pracy. A więc na niepełny lub pełny etat. Możemy dostosować czas pracy do indywidualnych potrzeb. Nasza elastyczność to zaleta wysoko ceniona przez naszych kandydatów i pracowników!
Czy dajecie takle szansl osobom poczltkujlcym w zawodzie?
Tak, oczywiście. Właśnie w przypadku osób początkujących w zawodzie lub powracających do zawodu zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej jest świetnym sposobem na poznanie różnych miejsc pracy i typów pracy. A ponadto w krótkim czasie można zebrać doświadczenie zawodowe. Wykorzystaj tę szansę w Garant Medical.
Ile mogl zarobil?
Wypłacamy konkurencyjne wynagrodzenie w zależności od wykształcenia zawodowego, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Ponadto w zależności od rodzaju pracy pracownicy otrzymują dodatki związane z czasem trwania i zmianami roboczymi. W naszym przypadku przede wszystkim w odniesieniu do pomocników lub asystentów pielęgniarek i pielęgniarzy nie stosujemy wynagrodzeń dumpingowych ani nie obchodzimy wymogów płacy minimalnej. Szczegóły chętnie omówimy podczas indywidualnej rozmowy. Umawianie spotkań pod nr telefonu 02371-157420.