Witamy w Garant Medical

Twój niezawodny partner w dziedzinie personelu medycznego

Garant Medical

…agencja pośrednictwa pracy dysponująca wykwalifikowanym personelem medycznym, pozyskuje na rzecz pracodawców i instytucji opieki zdrowotnej wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników w kraju i za granicą.

Oprócz poszukiwania pracowników zainteresowanych stałym stosunkiem pracy pośredniczymy również w pozyskiwaniu wykwalifikowanego personelu medycznego w ramach pracy tymczasowej – elastycznego zatrudnienia w okresach szczytowego natężenia pracy lub współpracy długoterminowej.

Naszym pracownikom oferujemy elastyczne modele czasu pracy, wynagrodzenie dostosowane do wyników w pracy oraz indywidualnĄ pomoc ekspertów.

Informacje dla kandydatów

Przy??cz si? do zespo?u firmy Garant Medical, do?wiadczonego doradcy i po?rednika lub przysz?ego pracodawcy. Znajd? informacje lub prac?, która b?dzie Ci odpowiada?.

Informacje dla firmy

Je?li szukaj? pa?stwo personelu piel?gniarskiego lub specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej do swojego gabinetu, szpitala lub instytucji medycznej, mo?emy pomóc w dobraniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska.

Oferty pracy

 • Asystent(ka) i opiekun(ka) osób starszych
 • Pracownik ochrony zdrowia i piel?gniarka/piel?gniarz
 • Egzam. opiekun(ka) osób starszych
 • Wyspecjalizowany pracownik medyczny
 • Po?o?na i asystent(ka) lekarza

Koncepcje dotyczące personelu dostosowane do indywidualnych potrzeb

Pracownicy

Lokalizacje

Oddzialy krajowe

Partnerzy

– perspektywy zawodowe dla osób początkujących w danym zawodzie, wracających do zaworu lub zmieniających pracę

 • urozmaicone i ciekawe miejsca pracy
 • elastyczne modele czasu pracy – praca na niepełny lub pełny etat
 • wynagrodzenie wyższe niż przewiduje układ zbiorowy oraz dodatki
 • szacunek i uznanie dla wykonywanej pracy
 • możliwości dalszego kształcenia dla naszego stałego personelu
 • indywidualna opieka ze strony zespołu GARANT
GARANT MEDICAL oferuje usługi pielęgniarskie w ramach opieki całodobowej we własnym domu. Podstawę pośrednictwa stanowi umowa o świadczenie usług opiekuńczych ze współpracującymi partnerami, którzy specjalizują się w domowej pielęgnacji i opiece. W gronie naszych partnerów znajdują się zarówno pracujący na własną rękę personel pielęgniarski i pomoce domowe z Niemiec, jak również firmy ze wschodnioeuropejskich krajów UE, które delegujĄ swoich pracowników także do Niemiec. Stosunek umowny dotyczący usług pielęgniarskich jest zawierany bezpośrednio ze współpracującymi z nami partnerami.
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz naszym kompetencjom w dziedzinie międzynarodowego pośrednictwa pracy w sektorze opieki zdrowotnej proces ten jest łatwiejszy i mniej skomplikowany dla pracodawców. Zagraniczny wykwalifikowany personel medyczny cechuje się dużą motywacją oraz ogromnym doświadczeniem. Oferujemy międzynarodową rekrutację w sektorze wykwalifikowanego personelu medycznego z wysokiej jakości, zindywidualizowanymi rozwiązania dla pracodawców i zakładów opieki zdrowotnej poszukujących wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu pielęgniarskiego z zagranicy.

Skontaktuj się z nami

1 + 7 =